Prostate pq pollen extract supplement


Împreună cu lectinele reprezintă substanțele active din Viscum album, cu acțiune pe aparatul cardiovascular și sistemul vascular în special de reducere a tensiunii arteriale atât la normotensivi, cât și la hipertensivi. De asemenea, viscotoxinele ca și structură se aseamănă foarte mult cu cardiotoxinele izolați din veninul cobrei Zuber, D. Beneficii: Datorită substanțelor de natură triterpenică, derivaților de colină și viscotoxinei, produsele pe bază de vâsc au acțiune hipotensivă imediată și de durată și acțiune bradicardizantă scăderea frecvenței cardiace sub limita normală Khosh and Khosh, ; Thompson, Acțiunea bradicardizantă și depresiv-cardiacă se produce datorită acțiunii directe asupra miocardului, urmată de vasoconstricție, efecte condiționate de doza administrată.

sanatatea rinichilor fares

Din Viscum album au fost izolate și fracțiuni cardio-toxice care produc leziuni la nivelul miocardului. Pentru a obține preparate lipsite de acțiune toxică sunt necesare prelucrări specifice industriei fitofarmaceutice Bojor O. Se recomandă preparatele pe bază de Viscum album în special în hipertensiunea arterială, numai sub supraveghere medicală.

durere în prostatita la bărbați

Prostate pq pollen extract supplement muscarinici sunt receptori metabotropici cuplați cu sistemele efectoare, prin intermediul proteinelor G și sunt împărțiți în 5 subtipuri: M 1-M5, dintre care viscotoxina, compușii fenolici, derivații de colină compuși ai Viscum album au efect asupra receptorilor tip M2.

M2 sunt localizați la nivelul mușchiului cardiac; așadar prostate pq pollen extract supplement 37 are acțiunea de a scade frecvența cardiacă, reduce forța de contracție atrială, dar nu și ventriculară, reduce conducerea atrioventriculară Deliorman D. Viscotoxina și compușii fenolici — prin stimularea receptorilor muscarinici — influențează două sisteme efectoare enzimatice și două căi metabolice celulare : fosfolipaza C PLC și adenilatciclaza AC Deliorman D.

PLC este modulat prin intermediul proteinei Gq. PLC este activată și catalizează metabolizarea PIP2 fosfatidilinozitoldifosfatului provenit din ciclul de fosforilare a PI fosfatidil inozitoluluicu formarea a doi prostate ferme secunzi intracelulari, și anume: DAG diacilglicerol și IP3 inositoltrifosfat Deliorman D.

AC este modulată prin intermediul proteinei G inhibitoare Gi. AC este inhibată și astfel sunt diminuate biosinteza și concentrația de AMPc, mesager secund intracelular, implicat în activarea proteinkinazei A. Din punctul de vedere al farmacoterapiei clinice, concentrația scăzută de AMPc se reflectă într-o scădere a presiunii arteriale, fiind utilizat prostate pq pollen extract supplement de vâsc ca și antihipertensiv Deliorman D.

Acizii fenolici au efect asupra parasimpaticului, cu acțiune directă asupra receptorilor muscarinici M2 membranari discutați anterioravând ca rezultat o eliberare de GMPc, urmată de o prostate pq pollen extract supplement a activității AC și AMPc. De asemenea compușii din extractul de vâsc produc pe lângă bradicardie și scăderea forței de contracție a miocardului, ceea ce duce la scăderea debitului cardiac Guyton A. Din vâsc au fost izolate formațiuni cardiotoxice care produc leziuni la nivelul miocardului Bojor O.

S-au raportat cazuri în care combinația dintre un antihipertensiv convențional și extractul de vâsc au scăzut prea mult tensiunea pacienților Deliorman D. Produse pe bază de Viscum album prezente pe piața farmaceutică din România Nr. Forma de prezentare Firma producătoare 1.

sufera de prostatita

Capsule de Viscum album Fares, Favisan, Parapharm,ProNatura Metode de extracție și solvenți: se recomandă ca extractele și tincturile să fie obținute cu alcool etilic în diverse concentrații, amestec glicerină-apă purificată-alcool etilic. Amer B. Novel aminoalkaloids from European mistletoe Viscum album L.

Phytochem Lett.

tipos de biópsia de próstata

Bauer C. Ann Allergy Asthma Immunol; Bojor O. Deliorman D. Studies on the vascular effects of the fractions and phenolic compounds isolated from Viscum album ssp. J Ethnopharmacol.

prostatita la 33 de ani

Textbook of Mdical Physiology. Saunders Co. Khosh F. A natural approach to hypertension.

tratamentul prostatitei în hmelnițk

Nazaruka J. Nat Prod Res.